Kaymakamımız Sayın Cüneyt CANER, kurum amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.
Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda,
muhtarlara hitaben konuşma yapan Kaymakamımız Sayın Cüneyt Caner, “Bizlerin ve mahallelerimizde yönetici konumundaki muhtarlarımızın, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, toplumun huzur ve güveninin sağlanması noktasında önemli görevleri vardır. Özellikle asayiş ve güvenliğin tesisinde muhtarlarımızın hassas olmaları, Düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde silah atılmaması konusunda vatandaşların  sık sık uyarılması gerektiği bu konuda bizlerle ve ilgili kurumlarımızla sürekli bir irtibat halinde olmalarını bekliyoruz. Bu toplantıların bir başka amacı ise yürüyen ve devam eden kamu hizmetlerini görüşmek, yapılması gereken kamu hizmetleri noktasında fikir alış verişinde bulunmaktır. Etkili ve çözüme yönelik kararlar alıp, bu kararlarında uygulanmasında sağlam bir iradeyle yapılması gereken konuları irdeleyeceğiz. İnsanlara doğrudan hizmet sunan kamu görevlilerimizde buradadır. Sizlerinde talepleri, istekleri ve eleştirileri varsa doğrudan birinci ağızdan öğrenilmesi, kayda alınması ve gereğinin yapılması sağlanacaktır.” dedi.